Miljøprojekt nr. 1709, 2015

Alternatives to MDI in Consumer Products

- with focus on coatings, adhe-sives and sealants

22-02-2016

As a follow-up to the LOUS report, the current report investigates in more detail availability of alternatives to MDI in consumer products (coatings, adhesives and sealants) and assesses the health and environmental properties of these alternatives as compared to MDI.

 Dansk resume
Som opfølgning på LOUS rapporten om isocyanater, ser denne rapport på hvilke tilgængelige alternativer til MDI i forbrugerprodukter (overfladebehandlingsmidler, lime/klæbestoffer og fugemasser) der findes, samt deres miljø og sundhedseffekter i forhold til MDI holdige produkter.

Læs publikation