Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse

22-12-2016

Vejledning er gældende fra 1. januar 2017.

Læs vejledning