Miljøprojekt nr. 1908, 2016

Undersøgelse af parametre med indflydelse på KOD

Erfaringer fra danske kommuner 2015.

14-12-2016

Rapporten beskriver, hvordan 18 kommuner har etableret en ordning for husstandsindssamling af det kildesorterede organiske affald samt hvilke erfaringer de enkelte kommuner har gjort i fobindelse med etablering af deres ordninger.

Rapporten giver  en række gode ideer til, hvad kommunerne skal være opmærksomme på, når de etablerer et indsamlingssystem fra kilden til behandlingsanlægget.

Det første værktøj til at guide borgerne, er en sorteringsvejledning, som forklarer, hvad der forstås ved organisk affald. Dernæst er det vigtigt, at kommunerne designer systemet fra kilden til behandlingsanlægget, idet dette vil give et mere effektivt system.

Det er vigtig, at systemet er gennemskueligt og ligetil, hvortil sorteringsvejledninger, udlevering af poser og køkkenspande, guides til poselukning og rengøring af beholdere, demonstrationer af renovationsbiler, nyhedsbreve om borgernes indsats osv. er vigtige faktorer. Derfor er information også et vigtigt element i hele denne værdikæde - fra indsamling til behandling af det organiske affald. 

Læs publikation