Miljøprojekt nr. 1904, 2016

Samfundsmæssig analyse af genbrug af mursten

15-12-2016

Denne rapport præsenterer en samfundsøkonomisk analyse af genbrug af mursten, som er gennemført på vegne af Miljøstyrelsen. Den er begrundet i regeringens mål om at gøre Danmark mere ressourceeffektivt.
Udgangspunktet for den gennemførte samfundsøkonomiske analyse er murstensaffald og dets videre nyttiggørelse.

Der er foretaget en sammenligning af forberedelse af mursten til genbrug i nybyggeri med nedknusning af mursten og anvendelse som erstatning for andre materialer til vejfyld eller opfyldning i forbindelse med andet anlægsarbejde.

Beregningerne viser, at når genbrugssten erstatter maskinsten og blødstrøgne standardsten, er det mere fordelagtigt at nedknuse murstensaffald frem for at genbruge murstenene. Selv om der er en betydelig miljøgevinst ved at erstatte nye mursten med genbrugte mursten, opvejes denne ikke af de relativt høje lønomkostninger, der er ved genbrug af mursten. Følsomhedsanalyserne viser dog, at kvaliteten af murstensaffaldet kan have betydning for samfundsøkonomien. Der kan være tilfælde med større mængder af relativt rent og ensartet murstensaffald, hvor det kan være mere fordelagtigt at rense maskinsten og blødstrøgne standardsten til genbrug, frem for at nedknuse dem til genanvendelse.

En supplerende analyse viser, at det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at lade genbrugssten erstatte de mere eksklusive typer af sten. Grunden til, at det er mere rentabelt, er, at de eksklusive mursten er dyrere og kræver mere energi at fremstille i forhold til standard blødstrøgne mursten. Derfor kan der spares mere, når man erstatter de mere eksklusive mursten med genbrugssten.

Læs publikation