Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 152, 2016

Kortlægning af Triclosan i kosmetiske produkter

21-12-2016

Rapporten kortlægger den aktuelle forekomst af triclosan i kosmetiske forbrugerprodukter på det danske marked og viser, at triclosan hyppigst forekommer i tandpastaer, deodoranter, neglemidler og håndsæber. For produktgrupperne kropssæbe, ansigtspudder, dækstifter og mundskyllemidler er der ikke fundet produkter med triclosan. Der er desuden foretaget en massestrømsanalyse, som viser, at det største anvendelsesområde for triclosan er kosmetik og personlig pleje og at hovedparten af mængden af triclosan i Danmark kommer fra import af kosmetiske produkter fra andre lande i EU.

Læs publikation