Fluxmåling i grundvand

Sammenligning af metoder til bestemmelse af flux ved grundvandsforureninger

19-12-2016

Fluxmåling i grundvand

I projektet afprøves en nyudviklet dansk metode til at bestemme forureningsfluxen fra forurenede grunde. Efterfølgende er resultaterne af den nyudviklede danske metode sammenlignet med resultaterne fra den traditionelle metode samt to amerikanske

Læs publikation