Optimering af teknologi til blødgøring af drikkevand

09-08-2016

Ved anvendelse af blødgøring i dansk vandforsyning introduceres en række risici i relation til drikkevandssikkerheden herunder den mikrobiologiske vandkvalitet. I denne rapport er der fokuseret på blødgøring med Pelletteknologi. I rapporten er de væsentligste risici identificeret og vurderet, ligesom der er givet forslag til, hvordan disse kan håndteres i en dansk kontekst. Der er endvidere udviklet og demonstreret en ny teknologi til håndtering af den største risiko, tilførsel af sand i blødgøringsprocessen, ligesom en ny optimeret generation af den hidtil anvendte kolonnetype er udviklet.

Læs publikation