Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter, nr. 148, 2016

Kortlægning af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn – legetøj og kosmetik

24-08-2016

Formålet med projektet var, at undersøge om legetøj og kosmetiske produkter til børn med længerevarende hudkontakt indeholder allergifremkaldende stoffer, og om der findes tilsvarende produkter uden allergifremkaldende stoffer.

Indholdsdeklarationer på i alt 157 kosmetiske produkter til børn på det danske marked blev gennemgået for indhold af 191 potentielt allergifremkaldende stoffer, og legetøjsbranchen blev forespurgt om anvendelse af udvalgte potentielt allergifremkaldende stoffer i legetøj.

Ud af de i alt 157 kosmetiske produkter indeholdt 30 produkter mellem et og otte stoffer, der er potentielt allergifremkaldende. Et indhold af mange potentielt allergifremkaldende stoffer skyldes typisk et indhold af mange forskellige parfumestoffer. 15 ud af de i alt 157 kortlagte kosmetiske produkter havde et deklareret indhold af parfume, men intet indhold af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer i deklarationspligtige koncentrationer. Det blev derfor besluttet, at fokus på stoffer til kemiske analyser skulle være parfumestoffer, som SCCS vurderer som allergifremkaldende i mennesker, men som ikke er en del af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer i kosmetik. 13 kosmetiske produkter med 23 delprodukter og 21 stykker legetøj med duft blev analyseret for indhold af parfumestoffer som det var muligt at identificere. Fire parfumestoffer blev identificeret i 19 af de analyserede produkter. Herudover blev der identificeret flere af de 26 (i kosmetik) deklarationspligtige parfumestoffer.

En væsentlig konklusion fra kortlægningen er, at det er muligt at finde kosmetiske produkter til børn i de danske butikker uden potentielt allergifremkaldende stoffer (baseret på den liste der er etableret som en del af projektet). Det er muligt for stort set alle de kortlagte produkttyper (undtagen produkttyperne hårspray og parfumesæt) at finde produkter uden potentielt allergifremkaldende stoffer. Parfumestoffer viste sig at være den gruppe af stoffer som er det største problem hvad angår allergi.

Læs publikation