Kategorisering af klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger

18-08-2016

Rapporten omhandler et forprojekt, til kategorisering af klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger. Formålet har været at skabe overblik over emnet og afprøve rammerne for et landsdækkende robusthedsindeks, som kan udpege, hvilke lokaliteter, der bør undersøges nærmere for at fremtidssikre risikovurderingen af jordforurening med de kommende klimaændringer.  Hent bilag til rapporten   (50MB, kan tage et øjeblik at downloade)

Læs publikation