Miljøprojekt nr. 1873, 2016

Forurening i et internationalt naturbeskyttelses-område

31-08-2016

De danske regioners indsatsområder er fra 1. januar 2014 blevet udvidet til også at omfatte internationale naturbeskyttelsesområder og overfladevand. Indsatsen overfor internationale naturbeskyttelsesområder er et nyt område for regionerne, og tilgangen anvendt i dette projekt på Knopper Enge har til formål at inspirere ved lignende undersøgelser.

De specifikke formål med undersøgelserne i Knopper Enge er at fastlægge forureningens omfang i overfladevand, græs, grundvand, sediment og jord med henblik på at kunne udføre en indledende risikovurdering overfor områdets beskyttelsesmål. Det er hensigten af forureningskortlægningen og risikovurderingen skal danne grundlag for en række anbefalinger til drift af de forurenede områder i Knopper Enge.

Dette projekt omhandler forureningen i et internationalt naturbeskyttelsesområde på Knopper Enge, Harboøre Tange og er udført under Miljøstyrelsens Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening med støtte fra Region Midtjyllands udviklingsmidler. Projektet er gennemført af Region Midtjylland i samarbejde med Rambøll i perioden 2015-2016

Læs publikation