Environmental project No. 1872, 2016

Category approach for selected brominated flame retardants

Preliminary structural grouping of brominated flame retardants

18-08-2016

Formålet med dette projekt var at undersøge muligheden for at gruppere bromerede flammehæmmere. 67 bromerede flammehæmmere blev inkluderet i undersøgelsen og grupperet på baggrund af deres kemiske strukturer, hvilket resulterede i 15 præliminære strukturelle grupper og 7 stoffer kategoriseret som “enkeltstoffer”. Grupperne blev efterfølgende vurderet vha. (Q)SAR forudsigelser for en række miljø- og sundhedseffekter.

En af grupperne; små lineære og forgrenede bromerede alkylalkoholer, blev udvalgt til yderligere undersøgelse, og udvidet til en kategori, der inkluderede alle stoffer med 3-5 kulstofatomer, 2-3 bromatomer og 1-2 alkoholgrupper. Kategorien bestod af 61 medlemmer, hvoraf 3 havde relevante eksperimentelle data for humane effekter.

Anvendelse af read-across for den kritiske effekt fra de tre kategorimedlemmer med eksperimentelle data samt et yderligere medlem med en selvklassificering til de resterende 57 strukturelle analoger i kategorien understøttes af følgende observationer:

  • De eksperimentelle data viste sammenlignelige toksiske effekter for de tre kategorimedlemmer identificeret i den præliminære strukturelle gruppering (2,3-DBPA, DBNPG and TBNPA), hvor den kritiske effekt er en kræftfremkaldende effekt i mange væv og organer, sandsynligvis via en mutagen/genotoksisk virkningsmåde.
  • Klassificeringerne (harmoniserede eller notificerede) som Muta. 1B H340 / Muta. 2 H341 og/eller Carc. 1B H350 / Carc. 2 H351 for disse tre medlemmer og for et yderligere stof i kategorien (1,3-DBPA).
  • (Q)SAR forudsigelserne for kræftfremkaldende og mutagene/genotoksiske egenskaber indikerer, at de 61 kategorimedlemmer har et kræftfremkaldende potentiale med en mulig mutagen/genotoksisk virkningsmåde.
Læs publikation