Miljøprojekt nr. 1878, 2016

Affaldsstatistik 2014

18-08-2016

Affaldsstatistik 2014 indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev produceret i Danmark i perioden 2012-2014, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer. Denne information suppleres med detaljerede oplysninger om hvilke kilder, der producer affaldet. Ydereligere præsenteres oplysninger vedr. importerede og eksporterede mængder. Derudover giver affaldsstatistikken en status for, hvordan det går på nationalt og regionalt plan med opfyldelsen af målsætningen for genanvendelse af affald fra husholdninger i 2022 (50 % mål) i henhold til ”Danmark uden affald - Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018”.

Læs publikation