Miljøprojekt nr. 1836, 2016

Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af shredderaffald

13-04-2016

Denne rapport indeholder en samfundsøkonomisk vurdering af behandling af deponeret og nyproduceret shredderaffald. Den samfundsøkonomiske vurdering bygger videre på de livscyklusvurderinger (LCA), som DTU Miljø har gennemført i 2013-2014. 

Læs publikation