Miljøprojekt nr. 1824, 2016

Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør

13-04-2016

Denne rapport undersøger det samfundsøkonomiske potentiale ved at skifte fra den nuværende behandlingsmetode for udtjente, CFC-holdige fjernvarmerør (nulscenariet), hvor halvdelen af rørene graves op og shreddes med deponering af restfraktionen, til alternative behandlingsmetoder, der sikrer en højere grad af ressourceudnyttelse og en potentielt bedre miljømæssig behandling. 

Læs publikation