Environmental project No. 1843, 2016

Development of combustion air humidification at WtE facilities

18-04-2016

This project focuses on introduction of combustion air humidification in the WtE industry to generate more energy and prepare the facilities for future challenges introduced due to the increased focus on resource recovery upstream the facility in the waste management system. Combustion air humidification was found as the most energy efficient system in comparison with other alternatives such as waste humidification and water injection into the furnace.

The potential for the technology is great since a major part of the facilities with present flue gas condensation can benefit from the technology and so can a majority of facilities without a present condensation unit but with some district heat production and a higher demand than the production capacity.

 

Dette udviklingsprojekt har fokuseret på introduktion af forbrændingsluftbefugtning på affaldsforbrændingsanlæg for at øge anlæggenes energieffektivitet og give anlæggene en mulighed for at håndtere fremtidige ændringer af affaldet. Forbrændingsluftbefugtning er blevet sammenlignet med andre metoder så som befugtning af affaldet eller indsprøjtning af vand i ovnen og er blevet evalueret som den mest energieffektive metode til at modvirke effekterne af udsortering af øgede mængder organisk affald.

Potentialet for teknologien er stort, da både anlæg med og uden eksisterede røggaskondenseringsanlæg kan drage fordel af denne teknologi.

Læs publikation