Miljøprojekt nr. 1849, 2016

Livscyklus-screening af affaldsforebyggelse

Emballageaffald samt bygge- og anlægsaffald

28-04-2016

Projektet har vurderet miljøkonsekvenserne ved at forebygge emballageaffald samt bygge- og anlægsaffald fremfor at genanvende det. Der er gennemført en rangordning af udvalgte affaldsfraktioner (aluminium, glas, metal, pap, papir, plast, beton, gips og mursten).

Screeningen viser, at der for stort set alle materialer opnås miljøbesparelser ved at forebygge affald fremfor at genanvende det. For nogle af materialerne er netto-miljøgevinsten dog tæt ved nul, hvilket skyldes høje substitutionsrater for f.eks. gips (på 1:1). Det betyder, at der genanvendes en lige så stor mængde materiale, som der produceres opstrøms. Hvis affaldsbehandlingen/genanvendelsesprocessen ikke bidrager med store miljøpåvirkninger, bliver forskellen mellem forebyggelse og genanvendelse meget lille eller tæt på nul.

Forebyggelse af aluminium og plast giver de største besparelser af miljøpåvirkninger for næsten alle miljøpåvirkningskategorier. Sammenlignet med emballageaffald giver bygge- og anlægsaffald lavere besparelser. 

Læs publikation