Miljøprojekt nr. 1827, 2016

Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør

13-04-2016

Denne rapport omfatter en livscyklusbaseret miljøvurdering (LCA) af alternative scenarier for behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør lagt i perioden indtil 1995, hvor brugen af de ozonnedbrydende CFC-gasser blev forbudt. 

Læs publikation