Miljøprojekt nr. 1813, 2015

Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

13-04-2016

Denne rapport indeholder en livscyklusvurdering (LCA) af forskellige behandlingsmetoder for deponeret shredderaffald. LCA’en sammenligner potentielle miljøpåvirkninger og forbrug af abiotiske ressourcer ved nyttiggørelse af deponeret dansk shredderaffald fra perioden 2000-2009 med et referencescenarie, hvor deponering af shredderaffaldet fortsætter som hidtil. 

Læs publikation