Miljøprojekt nr. 1826, 2016

Kortlægning af gamle CFC-holdige fjernvarmerør

13-04-2016

Formålet med denne rapport har været at estimere mængden af Freon® i ældre fjernvarmerør i Danmark og at klarlægge, hvorledes rørene skrottes, når de graves op og skiftes. Resultatet danner grundlag for efterfølgende scenarievurderinger i en livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør. 

Læs publikation