Miljøprojekt nr. 1845, 2016

Kortlægning af eksport af brugt elektronik

Projektet har udviklet og afprøvet en metode til at kvantificere den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, som årligt eksporteres lovligt ud af landet som brugt.

Formålet med dette er at afdække, hvorvidt mængden af eksporteret brugt elektronik har afgørende betydning for, hvorvidt nationale og europæiske indsamlingsmålsætninger for elektronikaffald kan nås. Projektet har desuden udviklet forslag til hvordan denne mængde fremadrettet vil kunne opgøres systematisk.

Projektet er gennemført som en del af Partnerskab for indsamling af elektronikaffald (WEEE).

Læs publikation