Orientering nr. 15, 2016

BAT-konklusion om miljøledelse - Drejebog med forslag til myndighedspraksis ved godkendelser og tilsyn med BAT-konklusioner om miljøledelse

25-04-2016

Denne drejebog vejleder om, hvordan myndigheder kan påse, at BAT-konklusion om miljøledelse er efterkommet og opfyldt for virksomheder på bilag 1 til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. BAT-konklusioner skal indarbejdes i myndighedens afgørelser om miljøgodkendelser og revurdering af disse, ligesom myndigheden efterfølgende ved miljøtilsyn skal påse overholdelse af vilkår om miljøledelse i miljøgodkendelsen.

Formålet med drejebogen er at bidrage til viden om miljøledelsens grundbegreber og principper samt vejlede miljømyndigheder om vilkår og tilsyn med BAT-konklusion om miljøledelse, så en god og ensartet implementering og håndhævelse af BAT-konklusioner om miljøledelse opnås.

Læs publikation