Miljøprojekt nr. 1851, 2016

Bæredygtighedskriterier for affaldsforebyggelse og ressourceforbrug i det bæredygtige byggeri

26-04-2016

Denne rapport omhandler de miljømæssige aspekter af bæredygtighed med fokus på affaldsforebyggelse, genanvendelse og ressourceforbrug. Formålet med dette projekt er:

At opstille målbare miljømæssige bæredygtighedskriterier og målniveauer for affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse i byggeri. Samlet set blev udpeget 34 relevante kriterier på basis af en gennemgang af relevante systemer og ordninger. For at kunne danne et solidt grundlag for udvælgelse af de bedst egnede kriterier, er der foretaget en prioritering af kriterierne ud fra en række krav. Disse krav beskrives i rapporten. På basis af denne indgående vurdering af de 14 kriterier, er der udvalgt 5 kriterier, der i højeste grad opfylder de opstillede krav. Kriterierne omhandler: 1) Kriterie om at undgå byggevarer, der efter endt brug skal deponeres, 2) kriterie om andel genanvendt materiale i nye byggevarer skal udgøre 10% beregnet ud fra byggevarenes pris, 3) kriterie om brug af design for adskillelse i byggeriet (Design for Disassembly), 4) kriterie om materialepas, der indeholder information om byggevarerne i det konkrete byggeri samt 5) kriterie om en plan, der sikrer at restmaterialer fra opførelse, renovering og nedrivning af bygningen sorteres, således at genbrug og genanvendelse optimeres.

Læs publikation