Administrationsgrundlag 2016-2020

Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2016-202, April 2016

13-04-2016

Formålet med administrationsgrundlaget er, at beskrive de juridiske rammer og grundlæggende principper for samarbejde for Miljø- og Fødevareministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i perioden 2016-2020.

Administrationsgrundlaget vil blive suppleret med administrative og faglige procedurer og vejledninger, hvori det er beskrevet, hvordan kortlægningen gennemføres i forhold til projektledelse og kortlægningsproces, herunder samarbejde med interessenter og evaluering. Procedurer og vejledninger bliver ligeledes offentliggjort på www.nst.dk/gko.

Download pdf