Uden for serie, 2015

Foranalyse og behovsopgørelse til substitutionsdatabase for byggematerialer

01-09-2015

Med udspring i en delaftale under Finansloven for 2013, blev der afsat 20 mio. kr. under Program for Grøn Teknologi til økologisk byggeri (nu MUDP).

Som en del af denne indsats for at fremme bæredygtigt byggeri blev en del af midlerne (400.000 kr.) afsat til at afklare muligheder og behov for en substitutionsdatabase som platform for bedre information om byggevarer.

Konsulentfirmaet COWI vandt opgaven med dette arbejde og afrapporterer i denne rapport skriftligt deres resultater.

Indsatsen implementeres som en del af Miljøstyrelsens arbejde for miljøteknologiudvikling (MUDP). Anbefalingerne i denne rapport er alene konsulentens.

Læs publikation