Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 136, 2015

Polyfluoralkylforbindelser (PFAS) i tekstiler til børn

28-09-2015

Polyfluoralkylforbindelser (PFAS) er en meget stor familie af overfladeaktive stoffer med forskellige anvendelser og egenskaber i forhold til miljø og sundhed. Der er stor forskel på, hvor grundigt stofferne er undersøgt for skadelige effekter på miljø og sundhed. Blandt de stoffer, som er undersøgt mest grundigt, er der observeret kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske og akut giftige effekter. PFAS-baserede overfladebehandlingsmidler anvendes blandt andet i tøj og andre tekstiler for at gøre materialerne vand- og smudsafvisende.

Denne rapport kortlægger, hvilke forbrugerprodukter af tekstiler til børn, som indeholder PFAS, samt analyserer hvilke PFAS der findes i materialerne. Desuden undersøges det, i hvilken grad PFAS kan afgives ved brug og vask af tekstilerne, og det vurderes om afgivelsen af stofferne udgør en miljø- og sundhedsrisiko. Afsluttende redegøres for relevante affaldsstrømme, affaldsmængder og skæbne ved affaldsbehandling.

Læs publikation