Kortlægning af forbrugerprodukter nr. 139, 2015

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af ftalater i legetøj og andre børneprodukter

30-09-2015

Projektets formål er at danne et overblik over børns eksponering af ftalater med antiandrogene effekter fra legetøj, småbørnsartikler og andre børneprodukter samt kontrollere, om reglerne for ftalater i legetøj og småbørnsartikler overholdes. Miljøstyrelsen udvalgte og udtog på baggrund af kortlægningen 34 legetøjsprodukter og 7 småbørnsartikler til kontrol. I samarbejde med Miljøstyrelsen blev det besluttet, at de 35 ’andre børneprodukter’, som blev indkøbt til kemisk analyse for indhold af ftalater skulle fordeles på følgende produkttyper: Cykelhåndtag, herunder styrbånd, mobilcovers til smartphones og tabletter, samt tasker til mobiler og armbåndsure (urremme). I alt viste kontrollen, at 9 produkter ikke overholdt gældende lovgivning. Af de 35 ’andre børneprodukter’, der blev analyseret for ftalater, indeholdt 10 produkter en eller flere ftalater i koncentrationer over 1 %. Konklusionen er, at eksponering af enkelte ftalater i enkeltstående produkter, undersøgt som en del af dette projekt, ikke udgør en risiko, men at den samlede eksponering af flere ftalater med antiandrogene effekter fra flere forskellige kilder i et realistisk worst-case scenarie kan udgøre en sundhedsrisiko for 6-årige børn. En stor del af risikoen skyldes brugen af enkelte produkter med høje indhold af ftalater, samt antagelsen om, at ftalater stadig forekommer i fødevarer, som for nogle år tilbage, hvilket formentlig er en overestimering i forhold til den reelle situation i dag.

Læs publikation