Miljøprojekt nr. 1648, 2015

Sambehandling af RGA og scrubber væske fra forbrændingsanlæg med HALOSEP processen

11-09-2015

HALOSEP processen er en proces rettet mod behandling af asker fra f.eks. affaldsforbrændingsanlæg. I HALOSEP processen behandles røggasrensningsaffald (RGA) med scrubbervæske med det overordnede formål at reducere mængden af RGA og skabe et produkt, der kan overholde kravene til deponering på danske deponeringsanlæg.

Formålet med dette projekt har været at dokumentere, hvordan produkterne (behandlet RGA, salte og tungmetalholdigt produkt) fra HALOSEP processen kan behandles. Dette er gjort ved udførelse af en række forsøg på det udvidede HALOSEP-pilotanlæg og efterfølgende batch- og kolonneudvaskningsforsøg. Det er desuden undersøgt om mængdereduktioner opnået i tidligere forsøg er robuste ved langtidstests. Endeligt er omkostningerne knyttet til behandling af RGA med HALOSEP processen undersøgt og sammenlignet med omkostningerne ved den nuværende behandlingsform for RGA.

Læs publikation