Miljøprojekt nr. 1783, 2015

Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor

22-10-2015

Projektet beskriver den indsats, som 7 kommuner har gjort for at øge affaldssortering i deres egne institutioner. I projektet er der udvalgt fire cases, som kan fungere som inspiration for andre kommuner.

De fire cases er følgende:

  1.   Ambassadørordning i Frederiksberg kommune, hvor affaldssortering understøttes af en miljøambassadør, der vælges blandt medarbejderne i kommunens institutioner.
  2.   Den gyldne skraldespand i Hjørring- hvor kravene til at skolerne kan modtage dette diplom er, at man skal sortere mindst en fraktion; eleverne skal være involveret i sorteringen og affald skal indgå som tema i undervisningen.
  3.   Miljøledelse på tværs og uddannelse af næste generations ressourcebevidste borgere – København
  4.  Et lokalt identitetsprojekt i Sønderborg kommune  - hvor en sorteringsordning for de tørre fraktioner for husholdninger er tilbudt til de kommunale institutioner og virksomheder, således at borgerne har en fælles måde at sortere på. Endvidere har kommunen etableret et ”forsyningslaboratorium”, der tilbyder specialdesignede undervisningsforløb til børn og unge på alle skoletrin. 
Læs publikation