Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 138, 2015

Kortlægning samt sundheds- og miljømæssig vurdering af konserveringsmidler i kosmetiske produkter.

05-10-2015

Kortlægningen af mere end 600 kosmetiske produkter identificerede i alt 53 konserveringsmidler. Ud fra miljø- og sundhedsscreeninger blev følgende 5 undersøgt nærmere: DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea, zinc pyrithion, thimerosal og phenoxyethanol. Undersøgelsen viste risiko for allergi ved brug af: DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea og thimerosal, men på grund af utilstrækkelige data for stofferne kunne ikke fastsættes en tærskelværdi og beregnes en risiko ved den tilladte koncentration. Desuden viste risikovurderingen, at anvendelsen af de enkelte produkter er sikker, også ved det maksimalt tilladte indhold af de 5 konserveringsmidler. Kortlægningen viste, at phenoxyethanol er det mest anvendte konserveringsmiddel. Det er derfor ikke urealistisk at anvende mange kosmetiske produkter, der alle indeholder phenoxyethanol. For at få større viden om det konkrete indhold i forskellige typer af kosmetiske produkter blev 30 produkter udvalgt til analyse for phenoxyethanol. Litteratursøgningen viste flere værdier for hudoptagelse og NOAEL for phenoxyethanol, og det blev påvist, at disse kan ændre væsentligt på risikoberegningen. Ved de mest kritiske værdier samt de målte koncentrationer af phenoxyethanol kunne beregnes, at der ingen risiko var ved daglig eksponering for phenoxyethanol fra de i hverdagen 14 mest anvendte kosmetiske produkter. Hvis der tages udgangspunkt i den maksimalt tilladte koncentration af phenoxyethanol i alle 14 produkter kunne dog beregnes, at der er en risiko ved daglig brug heraf. Der er allerede fokus på phenoxyethanol i EU, og VKF vurderer i øjeblikket sikkerheden ved brug af stoffet i kosmetiske produkter og om den maksimale koncentration på 1 % er sikker for alle aldersgrupper.  

Læs publikation