Miljøprojekt nr. 1794, 2015

PCB-holdigt affald der tilføres konventionelle affaldsforbrændingsanlæg

03-11-2015

Litteraturstudie

Denne rapport indeholder en gennemgang af relevant litteratur, der beskriver om, og i hvilket omfang, PCB i affald destrueres i et konventionelt forbrændingsanlæg.

Resultatet af gennemgangen giver nogle indicier på destruktionsgrad og emissioner af PCB fra forbrændingsanlæg.

Læs publikation