Miljøprojekt nr. 1796, 2015

Svovlemissioner fra anvendelse af biogas

18-11-2015

Formålet med projektet er at facilitere, at udbygning med biogas kan ske med minimal svovlemission. Ud fra en række målinger dokumenterer rapporten svovlbrinteindholdet (H2S) i biogas fra danske biogasanlæg hhv. før og efter svovlrensning. Der er gennemført både spotmålinger og kontinuerte målinger. Rapporten beskriver forskellige teknologier til svovlrensning. Omkostninger, fordele og ulemper ved de forskellige teknologier er beskrevet. Desuden rapporteres resultater af modelberegninger af omkostninger til svovlrensning afhængig af biogassens anvendelse, gasmængde og svovlindhold.

Læs publikation