1792, 2015

Kortlægning af tekstiler med nanosølv

10-11-2015

Det Danske marked er blevet undersøgt for tekstilprodukter med et potentielt indhold af nanosølv. Der blev indkøbt 28 produkter, som blev nærmere undersøgt. Der blev fundet indhold af sølv, som var højere end baggrundskoncentrationen i 17 produkter, men der blev ikke fundet nanosølvpartikler i nogen produkter.

Læs publikation