1787, 2015

Environmental effects of engineered nanomaterials

Estimations of Predicted No-Effect Concentrations (PNECs)

10-11-2015

This report presents ecotoxicological data and Predicted No-Effect Concentrations (PNECs) for nine selected nanomaterials which are considered to be environmentally relevant due to high usage or how they are used. These data will together with data from other reports/projects be used in an overall assessment of the environmental risk of nanomaterials in Denmark.

 

The nine investigated nanomaterials are: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Silver, Carbon Nanotubes, Copper Oxide, Nano Zero Valent Iron, Cerium Dioxide, Quantum Dots and Carbon Black.

 

To support the assessment of the data found in the peer reviewed scientific literature, the current project has developed a scoring system that evaluates the liability and relevance of the data in relation to nanomaterials.

 

Nærværende rapport præsenterer økotoksikologiske data og Predicted No-Effect Concentrations (PNECs) for ni udvalgte nanomaterialer, som forventes at være miljømæssigt relevante ud fra viden om forbrugsmængder eller hvordan de anvendes. Disse data skal sammen med data fra andre rapporter/projekter bidrage til en samlet vurdering af nanomaterialers miljørisiko i Danmark.

 

De 9 undersøgte nanomaterialer er: Sølv, Titaniumdioxid,  Zinkoxid, Kulstofnanorør, Kobberoksid, Nanojern i oxidationstrin nul, Ceriumdioxid, Carbon black samt Kvantepunkter.

 

Som en del af arbejdet med at finde data i litteraturen, er der i dette projekt udviklet et point-system til evaluering af data pålidelighed og relevans i forhold til nanomaterialer.

Læs publikation