Environmental project No. 1655, 2015

Survey of selected fluorinated greenhouse gases

A report under the LOUS review project

11-03-2015

This is an updated version of an earlier report published in December 2014. Section 5.3 on environmental impact has been adjusted.

Rapporten er en opdateret version af en tidligere rapport udgivet december 2014. Afsnit 5.3 om miljøeffekter er blevet korrigeret.

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns HFCs and other fluorinated gasses. The report defines the substance group and present information on the use and occurrence internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substances. 

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler det HFC’er og andre fluor-holdige drivhusgasser. Rapporten definerer stofgruppen og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af stofferne internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofgruppen, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer.  ...

 

Læs publikation