Miljøprojekt nr. 1632, 2015

Partnerskab for shredderaffald

27-03-2015

Statusrapport efter 2. år (2013/2014)

Partnerskab for shredderaffald, der blev etableret i september 2011, er i sin oprindelige form blevet nedlagt med udgangen af 2014. Rapporten giver et overblik over partnerskabets indsats og beskriver mere detaljeret de aktiviteter, som er gennemført i partnerskabets anden og afsluttende periode fra januar 2013 til juni 2014.

Aktiviteterne har bl.a. omfattet: opstilling af scenarier for opnåelse af genanvendelsesmål for shredderaffald, bidrag til vurdering af scenariernes potentielle miljøpåvirkninger (LCA), indsamling af erfaringer med forbrænding af shredderaffald og bidrag til arbejdet med revision af BREF-noten for affaldsbehandlingsanlæg. Der er desuden blevet udført en undersøgelse af problematiske stoffer i shredderaffald, hvor også mulighederne for at identificere og udsortere materialer indeholdende disse stoffer er undersøgt. Resultaterne er afrapporteret i Miljøprojekt nr. 1568, 2014.

Aktiviteterne fra partnerskabets første år er afrapporteret i Miljøprojekt nr. 1467, 2013.

Virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder har deltaget i Partnerskabet, som været en platform for strategisk samarbejde om udvikling af regulering, teknologi og forretningsmuligheder for genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcer i shredderaffald. 

Læs publikation