Miljøprojekt nr. 1644, 2015

Nye forretningsmuligheder med elektronikaffald

Analyse af værdier, aktører og teknologier med henblik på identificering af forretningsmuligheder ved behandling af elektronikaffald

04-03-2015

Nyt projekt analyserer værdierne i elektronikaffald og giver et billede af aktører og teknologiudvikling, som kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder.

Den globale kamp om ressourcer skærpes med øget globalisering af handlen og vækst i BRIK-landende.

Opmærksomheden er især på sjældne og kritiske metaller, som ikke findes naturligt i Europa. Kina og lande uden for Europa har monopol på de fleste af de naturlige forekomster. Materialerne findes i Europa i elektronikprodukter, og det har sat ”urban mining” og genanvendelse af elektronikaffald højt på agendaen i Europa.

 Udvinding af ressourcer af elektronikaffald foregår allerede i dag, men med metoder, hvor kostbare eller kritiske metaller går tabt i processen, når metallerne i sidste instans udvindes på de store europæiske smelterier. Virksomheder, som har teknologi til kosteffektivt at skabe fraktioner af høj kvalitet, vil have en konkurrencefordel.

 Analyse af værdier, aktører og teknologier med henblik på identificering af forretningsmuligheder ved behandling af elektronikaffald.

Læs publikation