Miljøprojekt nr. 1656, 2015

Metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer

27-03-2015

Udredning af teknologier til identifikation og fjernelse af miljøproblematiske stoffer og materialer fra bygninger til nedrivning eller renovering.

Der er i projektet ikke fremkommet data, som muliggør kvantitativ vurdering og sammenligning af metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer fra bygninger.

Projektet peger på, at metoder som nedtagning, fræsning og sandblæsning er meget udbredte, da disse metoder effektivt fjerner de miljøproblematiske stoffer fra overflader. Fraskæring af beton og tegl med sekundærforurening er også bredt anvendt.

Sandblæsning af overflader genererer meget affald og indebærer udfordringer omkring støvudvikling, arbejdsmiljø, og spredning af støvet til omgivelserne. Det vurderes, at der er et potentiale i at udvikle metoderne til blæserensning.

Kemisk afrensning af overflader anvendes hovedsageligt i forbindelse med renovering af bevaringsværdige huse.

Hurtigvisende on-site-metoder som XRF- eller FTIR-scannere er en værdifuld støtte i screenings- og kortlægningsprocesser til opsporing af miljøproblematiske stoffer i bygninger. Usikkerheden på resultaterne er dog så stor, at metoderne ikke kan stå alene, men skal suppleres med traditionelle kemiske laboratorieanalyser.

Indsamlede oplysninger om, hvilke materialer de 15 stoffer eller stofgrupper, der er omfattet af projektet, kan forekomme i, er samlet i stofkort og i oversigtsskemaer, som også angiver, hvilke perioder stofferne antages at have været anvendt i.

Læs publikation