Miljøprojekt nr. 1662, 2015

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter

27-03-2015

Shredderaffald klassificeres i Danmark generelt som farligt affald. Det sker blandt andet på grund af indholdet af forskellige diesel- og oliekulbrinter (TPH).

Formålet med dette projekt har været at beskrive årsagerne til og konsekvenserne af, at en del af TPH-kontamineringen formentlig kan tilskrives tunge kulbrinter, som er til stede i faste matricer. Samtidigt skal det vurderes, om det er rimeligt at udelade bidrag fra disse i klassificeringen af shredderaffald.

Det konkluderes i rapporten, at analyserne af TPH-indholdet i shredderaffald sandsynligvis er påvirket af falsk-positive bidrag af matrixkomponenter fra plast i C20-C40-intervallet. Ved anvendelse af acetonefri ekstraktion, elimineres en stor del af det falsk-positive bidrag af matrixkomponenter, og metoden kan anvendes til klassificeringsformål.

Rapportens sidste del indeholder en vejledning til kommuner, shreddervirksomheder mv., som beskriver, hvordan der bør analyseres for indhold af TPH, hvordan resultaterne fortolkes, og hvordan prøvetagning samt afrapportering bør foretages. Vejledningen skal betragtes som et supplement til Miljøprojekt nr. 1374 ”Forprojekt til analyse af shredderaffald ift. farlighed”, fra 2011.

Læs publikation