Miljøprojekt nr. 1658, 2015

Guide til indledende undersøgelser af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand

20-03-2015

Rapporten er en guide til at undersøge jordforureningers påvirkning af nærliggende overfladevand. Der er fokus på de jordforureninger, hvor der planlægges at gennemføre indledende forureningsundersøgelse - såkaldt V2-undersøgelser. Projektet er et af flere parallelle projekter, der vedrører jordforureningers påvirkning af overfladevand (vandløb, søer og hav), og skal være med til at danne fagligt grundlag for regionernes nye opgave jf. ændringerne til Jordforureningsloven (Lov nr. 490 af 21. maj 2013). Målgruppen for guiden er regioner, rådgivende ingeniørfirmaer, kommuner mfl., som skal udføre V2-undersøgelser.

Guiden indeholder en beskrivelse af: 1) de aktiviteter, der danner grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en indledende forureningsundersøgelse til afklaring af, om en jordforurening udgør en risiko over for overfladevand, samt 2) af de aktiviteter, der indgår i selve planlægningen og udførelsen af undersøgelsen, herunder den efterfølgende risikovurdering. 

Læs publikation