Orientering nr. 9, 2015

Dialog med kommunerne om brændeovne

27-03-2015

Indsamling af kommunale miljømedarbejderes erfaringer med regulering af brændeovne og håndtering af klager over brændeovnsrøg.

Der findes ca.  findes ca. 750.000 brændeovne i Danmark. Røgen fra brændeovnene er årsag til gener i nabolag, til sygdomme og for tidlige dødsfald, samt til klager, som de kommunale miljøforvaltninger skal håndtere. For at få et mere detaljeret billede af de kommunale erfaringer med regulering af brændeovnsrøg, samt for at få input til kommende arbejde med at udarbejde en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen og etableringen af en webportal, har Miljøstyrelsen gennemført en dialog med en række kommuner i januar-februar 2015. Nærværende rapport er referatet fra dialogen med kommunerne om brændeovne.

Læs publikation