Miljøprojekt nr. 1651, 2015

Affaldsløsninger i og uden for boligen

Inspiration til etablering af inden- og udendørs affaldsløsninger

09-03-2015

Rapporten indeholder en gennemgang af centrale principper for etablering af sorteringsløsning inden for og uden for boligen. Derudover gives inspiration til, hvordan inden- og udendørsløsninger kan iværksættes.

Rapporten har været tilrettelagt som en blanding af workshops og research ved. Affaldsløsninger i og uden for boligen.

Rapporten sammenfatter resultaterne heraf.

Læs publikation