Miljøprojekt 1597, 2015

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger

11-03-2015

Afdampning fra fugemasser anvendt til tætning mod indtrængning af flygtige forureningskomponenter fra jord- og grundvandsforurening er undersøgt. Der afdamper fra de fleste produkter aromatiske kulbrinter, fra nogle få afdamper klorerede opløsningsmidler. Afdampningen er minimal efter 1 – 3 døgn.

Læs publikation