Miljøprojekt nr. 1702, 2015

Udvinding af fosfor fra slamaske med elektrokemisk teknik

07-05-2015

Rapporten beskriver en ny teknologi til udvinding af fosfor fra asken ved forbrænding af slam. Resultaterne viser, at teknologien virker, og den er nu ved at blive afprøvet i et pilotforsøg.

Projektet fokuserer på udvikling af en ny teknik til udvinding af fosfor fra aske fra forbrænding af spildevandsslam fra henholdsvis Avedøre og Lundtofte renseanlæg. Processen bygger på elektrokinetiske principper og kaldes for elektrodialytisk separation.

Første del af projektet vedrører udvikling og afprøvning af den elektrodialytiske separationsproces, og den anden del omhandler vurdering af anvendelsesmulighederne for den oparbejdede fosfor og den partikulære rest efter udvinding af fosforen.

Rapporten viser, at den afprøvede separationsproces virker og at den er klar til at blive afprøvet som i et pilotskalaforsøg. Dette vil ske i et nyt projekt, som udføres af Krüger i samarbejde med DTU Byg og rensningsanlæggene Lynetten og Avedøre (nu Biofos).

Læs publikation