Miljø- og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand

26-05-2015

Projektet udvikler et rensekoncept  til fjernelse af lægemiddelrester fra en delspildevandsstrøm fra et hospital. Konceptet består af et biologisk rensetrin, der benytter det biofilmbaserede princip MBBR, efterfulgt af kemisk oxidation. Rensningen er på laboratorieskala.

Læs publikation