Environmental project No. 1710, 2015

Migration of Bisphenol A from polycarbonate plastic of different qualities

27-05-2015

Undersøgelsen omfatter en gennemgang af litteratur og tilgængelige oplysninger fra industrien om frigivelse af bisphenol A fra polycarbonat og de parametre, der påvirker denne afgivelse. Desuden blev forskellige prøver af polycarbonat karakteriseret og analyseret for at undersøge den potentielle sammenhæng mellem materiale-specifikke parametre og afgivelsen af bisphenol A. Ud fra informationer fra industrien kan det konkluderes, at for at reducere fotonedbrydning og hydrotermisk nedbrydning af polymeren mest muligt, bør der anvendes meget rene udgangsstoffer, herunder tilsætningsstoffer, ved fremstilling af polycarbonat til alle formål. Der er ikke i projektet fundet specifikke oplysninger om additiver, der ved tilsætning til polycarbonat, kunne forbedre den hydrolytiske stabilitet af polymeren.

The study covers a review of literature and available industry information regarding release of bisphenol A from polycarbonate and the parameters affecting this bisphenol A release.  Moreover in part two of the study, different samples of polycarbonate was characterised and analysed in order to examine the potential correlation between material specific parameters and the release of bisphenol A. It is concluded, from industry information, that only highly pure reagent grade chemicals, including additives, should be used for all polycarbonate grades to reduce photodegradation and hydrothermal degradation of the polymer. No specific information was found about additives known to improve the hydrolytic stability of polycarbonate.

Læs publikation