Miljøprojekt nr. 1708, 2015

Vidensindsamling og formidling af gode cases for indsamling af organisk affald

03-06-2015

Rapporten indeholder 10 cases, der beskriver, hvordan man let kan indsamle det organiske affald fra servicesektoren. Der beskrives to indsamlingssystemer, hvor det ene er indsamling i beholder med forbehandling og det andet er køkkenkværn. I begge tilfælde går det indsamlede organiske affald til bioforgasning.

Rapporten beskriver ti cases på udsortering af det organiske affald, som kan tjene til inspiration for andre virksomheder inden for servicesektoren. 

De ti cases indeholder forskellige eksempler på affaldshåndtering. Et sted forebygger man merproduktion af affald og andre steder bruger man forskellige indsamlingssystemer, der har fokus på at skabe det organiske affald om til biogas. Indsamlingssystemerne kan være indsamling i beholder med forbehandling eller i køkkenkværne med direkte transport og tilførsel til biogasanlæg.

Læs publikation