Environmental project No. 1713, 2015

Survey of 2,3-epoxypropylneodecanoate

15-06-2015

Part of the LOUS-review

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns the substance Survey of 2,3-epoxypropyl-neodecanoate (EPDA). This substance was included in the LOUS list in 2009 due to the self-classification as Carc3;R40 R43 N;R51/53 (Carc 2; H351; H317; H411) and because EPDA is placed on the Danish market in a quantity above 100 tonnes. The report defines the substance and present information on the use and occurrence of EDPA internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substance.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler stoffet 2,3-epoxypropyl-neodecanoate (EPDA). Rapporten definerer stoffet og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af EPDA internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stoffet, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer til stoffet.

Download report