Miljøprojekt nr. 1724, 2015

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger

26-06-2015

Nyt miljøprojekt om sortering af plastaffald

Projektet omfatter en række affaldsanalyser og testkørsler på sortering af plastaffald på det mekaniske sorteringsanlæg hos Dansk Affald A/S. Der er derudover gennemført et litteraturstudie i egnede teknologier til automatisk sortering af plastholdige fraktioner. Teknologierne omfatter udstyr til forsortering af plastemballage og plast fra genbrugspladser, udsortering af plastemballage i polymertyper og efter farve og/eller form samt efterbehandling af udsorteret plast.

Projektresultaterne viser, at det er muligt at udvide sorteringskriterierne ved fx at inddrage fødevareplast og anden emballageplast, uden at afsætningsmulighederne forringes. På anlægget hos Dansk Affald A/S kan det således være attraktivt at udsortere PET og HDPE, idet disse plasttyper udgør en væsentlig del af DuoFlex®-fraktionen.

Læs publikation