Miljøprojekt nr. 1728, 2015

Kortlægning af forbehandlingsanlæg og biogaskapacitet af organisk affald

24-06-2015

Rapporten viser, at der er tilstrækkelig kapacitet til forbehandling af det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren samt at biogasanlæggene kan håndtere biopulpen. Men da kildesorteret organisk husholdningsaffald ikke vurderes at være sporbar, forhindres biogasanlæggene i at modtage biopulp, baseret på organisk affald fra husholdninger, idet de fleste husdyrgødningsbaserede biogasanlæg har leveringsaftale med leverandør til Mejeriforeningens medlemmer.

Projektet kortlægger hvor store mængder af det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren, der blev behandlet i 2013 samt den ledig kapacitet for behandling af organisk, der findes på de eksisterende anlæg og kommende anlæg i 2015.

Kapaciteten opgøres for eksisterende og kommende forbehandlingsanlæg, biogasfællesanlæg, gårdbiogasanlæg, renseanlæg, komposteringsanlæg samt tør biogasanlæg.

Rapporten viser, at der er tilfredsstillende kapacitet til at håndtere det organisk affald fra servicesektoren, men at der er behov for øget kapacitet til behandling af det organiske affald fra husholdninger i 2018.

Læs publikation