ICEU del 3: Optimeret rejektvandsbehandling

24-06-2015

Denne rapport udgør den tredje af i alt 4 delrapporter omkring intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg, som EnviDan A/S har gennemført som udviklingsprojekt med støtte fra Miljøstyrelsen. Projektets del 3 fokuserer på optimeret rejektvandsbehandling på renseanlæg.  

I delrapport 3 vurderes 2 teknologier til rejektvandsbehandling ARP(Aktiv Returslam Proces) og ANAMMOX (ANaerobic AMMonium Oxidation). Sammenligningen af de 2 teknologier består i en vurdering af de økonomiske og miljømæssige forhold, teknisk drift af anlægget samt indvirkning i hovedanlæggets drift. 

Læs publikation